نمایشگاه کشاورزی همدان – نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی همدان
زمان برگزاری : 4 لغایت 7 مردادماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد.
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه